Showing all 2 results

อาหารเสริมสำหรับผู้หญฺิง

กรีนเพอร่า Green Purra สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ

ช่วยดูแลสุขภาพภายในช่องคลอด ป้องกันการเกิดอาการตกขาว ช่วยส่งเสริมให้สตรีทุกวัยมีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยเฉพาะสตรีวัยทอง จะช่วยปรับระดับฮอร์โมนให้อยู่ในระดับปกติ ลดปัญหาวัยทองและช่วยชะลอวัย ประกอบด้วยสารสกัดจากสมุนไพร พูเออราเลีย โรบาต้า เป็นสารธรรมชาติ ซึ่งมีสารสำคัญคล้ายฮอร์โมนเอสโตเจน หรือฮอร์โมนเพศหญิง จึงเรียกสารดังกล่าวนี้ว่า ไฟโตเอสโตเจน (Phytoestrogen) และไอโซฟราโวนจากจมูกถั่วเหลือง