แก้กรดไหลย้อน

กรดไหลย้อน แก้ตรงจุด ด้วย ยาสมุนไพร ขมิ้นชัน

ยาสมุนไพร ขมิ้นชัน แก้ตรงจุด.. ต้นเหต“กรดไหลย้อน” รางวัลวิจัยระดับโลก โดย ดร. ณสพน โพธิ์วิจิตร (อัพเดท เม.ย. 2564) 2021

ยาแก้กลดไหลย้อน-1
แก้โรคกระเพาะ