3 สาเหตุ โรคกระเพาะกรดไหลย้อน ชิวิตทุกคนต้องเร่งริบ?

3 สาเหตุร้ายแรงของ โรคกระเพาะกรดไหลย้อน.

ปัจจุบันมีแต่การแข่งขัน ทำให้การดำเนินชีวิตในแต่ละวันของทุกคนต้องเร่งรีบไปด้วย
แผลที่เกิดขั้นนั้นเนื่องจากมีกรดในกระเพาะทางอาหารสูง
ทำให้เกิดมีการทำลายของเยื่อบุกระเพาะอาหารที่ส่งเสริมทำให้กรดเกิดขึ้นสูง.

I. สาเหตุการเกิดแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กโดยทั่วไปเราเรียกกันว่า:โรคกระเพาะกรดไหลย้อน

1.เกิดจากการทานอาหารรสจัด หรือ รับประทานอาหารไม่เป็นเวลาและในภาวะเครียดทางจิตใจเป็นต้น.

2.เกีดจากการดื่มเครื่องดื่มบางประเภทเยอะเกีนไปเช่น:สุรา,กาแฟ,บุหรี่,น้ำอัดลม,ยาแก้แพ้.

3.เกีดจากการดื่มเครื่องดื่ม ทุกๆชนิดเหล่านี้อาจกระตุ้นทำให้ โรคกระเพาะกรดไหลย้อน เกิดขึ้นสูงหรือ เกิดแผลในกระเพาะทางเดินอาหารขึ้นมาได้.

II.สาเหตุที่มีผลสะท้อนต่อในสังคมและการใช่ชิวิตประจำวันปัจจุบัน.

ส่งผลสะท้อนที่ทำให้สุขภาพของคนเราในสังคมแย่ลง และ มีปัญหาทางสุขภาพที่พบได้บ่อยคือการเกิดแผลในกระเพาะทางเดินอาหารหรือลำไส้เล็กเป็นต้น,โดยทั่วไปเราเรียกกันว่า “โรคกระเพาะกรดไหลย้อน,โรคกระเพาะทางเดินอาหาร..

    ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุในการเกิดโรคกระเพาะกรดไหลย้อน, โรคกระเพาะทางเดินอาหารถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆอาจจะเกิดอาการแทรกซ้อน เกิดจากแผลในกระเพาะลำไส้อักเสบและเป็นเรื้อรัง การที่ไม่ขาดคิดขื้นมาได้.

1. ชึ่งมีโอกาสเป็นแผลตกเลือด, ปลายกระเพาะอาหารอุดตันได้.

2. ชึ่งมีโอกาสเป็นแผลทะลุได้, ซึ่งต้องรักษาทางศัลยกรรม.

3. ชึ่งมีโอกาสที่เปลี่ยนเป็นมะเร็งลำไส้ หรือกระเพาะอาจจะรั่วได้

III.สาเหตุสี่งที่ต้องควรปฏิบัติเพื่อชิวิตของคุณและความสุขของคนรอบๆข้าง

3 สาเหตุร้ายแรงของ โรคกระเพาะกรดไหลย้อน

ทางดีที่สุด เมื่อเกิดเป็น โรคแผลในกระเพาะทางเดินอาหาร หรือ โรคกระเพาะกรดไหลย้อน, แล้ว ควรจะรับประทานยาสมุนไพรดังนิ้…

กรินเคอมิน Green curmin แบบแคปซูล, และ  เคอม่าแม็กช์  Curma max แบบน้ำ, รับประทานให้ถูกต้องตามวิทีให้สม่ำเสมอ และ ควรหลีกเลี่ยงในสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติเพื่อ สุขภาพที่ดี และ ความสุขของคนรอบข้าง และ ตัวเราเองนะจ้ะ…