Monthly Archives: ธันวาคม 2020

โรคกระเพาะ 3พฤติกรรมความเสี่ยงเป็นมะเร็งตับอ่อนเพลืย

โรคกระเพาะ

โรคกระเพาะ 3พฤติกรรมความเสี่ยงเป็นมะเร็งตับอ่อนเพลืย อ่ […]

กรดไหลย้อน 7ข้อ ห้ามสำหรับคนที่เป็น

กรดไหลย้อย

กรดไหลย้อน 7ข้อห้ามสำหรับคนที่เป็น 1. ห้ามละเลยการรับปร […]

8 ท่านอนที่ช่วยคุณบรรเทาจากอาการปวดของโรคต่าง มีโรคอะไรบ้างมาดูกัน..กันเลย.

โรคกระเพาะกรดไหลย้อน

8ท่านอนที่ช่วยให้บรรเทาโรคกระเพาะกรดไหลย้อน     การนอนห […]

โรคกระเพาะกรดไหลย้อน 3สาเหตุที่ทำให้การดำเนินชีวิตทุกคนต้องเร่งรีบ.

โรคกระเพาะกรดไหล

โรคกระเพาะกรดไหลย้อน 3สาเหตุที่ทำให้การดำเนินชีวิตทุกคน […]